Nghiên cứu 22 STR trên nhiễm sắc thể thường của 2000 người Việt

Các nghiên cứu viên thuộc ADNLABO đã công bố bài báo trên tạp chí uy tín quốc tế International Journal of Legal Medicine với tiêu đề bái bào: Allele frequencies for 22 autosomal STRs in the Kinh population in Vietnam. Đây là một trong những nghiên cứu quan trọng, đồ sộ nhất tại Việt Nam về STRs. Chúng tôi đã thu thập dữ liệu 2040 cá thể người Kinh không có quan hệ huyết thống sinh sống tại Việt Nam.

Chúng tôi đã tiến hành xây dựng cơ sở dữ liệu tần số các alen có ở người Kinh tại Việt Nam, đồng thời tính toán được các chỉ số phân tích pháp y phục vụ cho công tác giám định hình sự, bao gồm cả xác định danh tính. Cơ sở dữ liệu có được mang ý nghĩa rất lớn cho các nghiên cứu về người Việt trong tương lai. Thêm vào đó, mối quan hệ di truyền giữa quần thể người Việt tại Việt Nam cũng được so sánh với các quần thể người châu Á láng giềng, cho thấy mối quan hệ gần gũi của người Việt và người Thái ở Thái Lan trên cây phát sinh chủng loại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

.
.
.
.