ADNLABO – www.xetnghiemadn.ac.vn vinh dự là đơn vị hợp tác với Trung tâm Tư vấn Kỹ thuật hình sự và Ứng dụng công nghệ số – Học viện Cảnh sát nhân dân.

Ngày 20/11/2019, Khoa Kỹ thuật hình sự, Học viện CSND đã ra mắt Trung tâm Tư vấn Kỹ thuật hình sự và Ứng dụng công nghệ số. Đến dự, có đồng chí Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Giám đốc Học viện; đại diện Công ty TNHH Thương mại dịch vụ phát triển Việt Hoàng; đại diện Công ty Cổ phần đầu tư và công nghệ HTI; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Khoa Kỹ thuật hình sự qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Học viện cùng đông đảo cán bộ, giảng viên Khoa Kỹ thuật hình sự và học viên các lớp chuyên ngành.

ADNLABO tham dự Lễ ra mắt Trung tâm Tư vấn Kỹ thuật hình sự và Ứng dụng công nghệ số

Cuộc cách mạng khoa học công nghệ đang diễn ra mạnh mẽ đã mang lại cho đất nước ta nhiều triển vọng và cơ hội phát triển nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ, thách thức trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Nhiệm vụ này đòi hỏi học viên các trường Công an, trong đó có Học viện CSND phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, đòi hỏi của thực tiễn công tác chiến đấu.

Theo đó, Trung tâm Tư vấn Kỹ thuật hình sự và Ứng dụng công nghệ số thuộc Khoa Kỹ thuật hình sự được thành lập với mục đích nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu mới nhất của khoa học công nghệ vào công tác giảng dạy nghiệp vụ Kỹ thuật hình sự tại Học viện CSND; đồng thời tư vấn, hỗ trợ cho Công an các đơn vị, địa phương trong việc giải quyết các vụ việc trong thực tiễn liên quan đến nghiệp vụ giám định kỹ thuật số và điện tử, xử lý, nâng cao chất lượng hình ảnh…

Phát biểu tại lễ ra mắt, Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Giám đốc Học viện đánh giá cao sự năng động, sáng tạo, đoàn kết của tập thể cấp ủy, lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Khoa Kỹ thuật hình sự trong việc tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các lực lượng trong và ngoài ngành Công an. Thời gian tới, để Trung tâm đi vào hoạt động có hiệu quả, đồng chí Phó Giám đốc Học viện đề nghị:

– Không ngừng chú trọng nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu của khoa học công nghệ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, quản lý của Nhà trường, chủ động tư vấn, hỗ trợ cho Công an các địa phương giải quyết các vụ việc xảy ra trong thực tiễn.

– Khoa Kỹ thuật hình sự và các đơn vị chức năng cần chủ động, hỗ trợ các điều kiện tốt nhất để Trung tâm hoạt động theo đúng mục tiêu, yêu cầu đã đặt ra, các đơn vị chức năng phối hợp với Khoa Kỹ thuật hình sự nghiên cứu đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu của khoa học công nghệ nhằm thực hiện có hiệu quả chủ trương xây dựng “Học viện thông minh” của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện.

– Chú trọng công tác tổng kết kết quả hoạt động của Trung tâm sau một thời gian hoạt động nhất định; chỉ ra những kết quả đạt được, những hạn chế, thiếu sót; từ đó đề xuất, tham mưu Ban Giám đốc xây dựng cơ chế pháp lý và lộ trình định hướng phát triển của Trung tâm trong thời gian tới.