ĐÀO TẠO

Liên hệ để tìm hiểu về những khoá học đào tạo bài bản về sinh học phân tử. Với đội ngũ giảng viên là các thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư đầu ngành thuộc Viện công nghệ sinh học.

Đăng ký nhận tư vấn