Dự án Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ gen (PTNTĐCNG) thuộc lĩnh vực Công nghệ sinh học được đầu tư theo Quyết định số 850 QĐ/TTg ngày 07/9/2000 của Thủ tướng Chính phủ. Trong suốt quá trình hoạt động, Phòng thí nghiệm trọng điểm công nghệ gen cũng như Viện công nghệ sinh học đã thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ xã hội, nhiệm vụ với nhà nước, cụ thể:

  • Bàn giao 669 kết quả giám định ADN hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin cho Cục người có công thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (chi tiết: Lễ bàn giao)
  • Giải quyết thủ tục hành chính (làm giấy khai sinh, thẻ ADN cá nhân,…) hàng chục nghìn trường hợp trên toàn quốc mỗi năm.
  • Hỗ trợ tòa án, cơ quan chức năng trong vấn đề trưng cầu giám định ADN.

Với vai trò và sứ mệnh được giao, Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ gen (PTNTĐCNG) đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ngày 15/12/2020, Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ gen (PTNTĐCNG) vinh dự nhận bằng khen của chủ tịch Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam.